Polityka Prywatności

Firma Active Way dba o prawo do prywatności osób odwiedzających strony
www.activeway.pl, www.activeway.com.pl, www.obozy.activeway.pl oraz
www.aquacycling.gda.pl należące do Active Way Adam Mikołajewski. Każdego
użytkownika wymienionych stron internetowych obowiązuje polityka prywatności. Firma
Active Way zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednakże
zmiany nie naruszą podstawowej zasady – Active Way nie sprzedaje i nie udostępnia osobom
trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych nam przez
użytkowników/klientów firmy Active Way.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Active Way Adam Mikołajewski, Gdańsk 80-772, ul. Suchanka 3/10,
NIP:5832830364, e-mail: kontakt@activeway.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, m.in. po to, żeby zgodnie z prawem zadbał o
bezpieczeństwo Twoich danych.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych skontaktujesz się pisząc na adres e-mail:
iod@activeway.com.pl

Przetwarzanie Twoich danych przez Active Way

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, zapisy on-line, email);
umożliwienia świadczenia usług firmy;
monitorowania Twoją aktywnością na naszych stronach internetowych poprzez
przeprowadzanie badań i analiz aby badać funkcjonalność stron internetowych i wprowadzać
udogodnienia;
prowadzenia analiz statystycznych;
realizacji procesów księgowych;
windykacji należności;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu kontaktowym, formularzu zapisy on-line.
Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz nam swoich danych nie
będziemy mogli skontaktować się z Tobą.

Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do
swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Po zgłoszeniu wniosku o usunięcie danych osobowych do Inspektor Danych Osobowych
Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów
dla których zostały zebrane oraz przepisy prawa na to pozwalają.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy
RODO.

Wyjątkowe sytuacje, gdy Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług
płatniczych, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych.

Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach
www.activeway.pl, www.activeway.com.pl, www.obozy.activeway.pl,
www.aquacycling.gda.pl stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego
badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W
takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście profilowania.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w kontekście profilowania.

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Active
Way Adam Mikołajewski, ul. Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk, NIP 5832830364, e-mail:
kontakt@activeway.com.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z
Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@activeway.com.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług prowadzenia zajęć oraz organizacji i
prowadzenia obozów dla dzieci przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c,
rozporządzenia RODO

4. Dane mogą być udostępnione: Biuro Rachunkowe Beata Mayer i wspólnicy s.c. w
celu realizacji procesów księgowych.

5. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku od daty wykonania ostatniej usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania oraz
usunięcia (chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych).

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
Skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Active Way Adam Mikołajewski

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.